Hur jobbar vi med djurskydd på gård

Det är stor skillnad för djur att födas upp i Sverige jämfört med många andra länder. Svenska djur har ett bättre djurskydd och är friskare, vilket den mycket låga antibiotikaanvändningen kanske är det bästa beviset på. Med fokus på systematisk kontroll har vi lyckats bekämpa och utrota flera sjukdomar som djur i andra länder drabbas av. Därför vågar vi påstå att svensk djurhållning är bland världens bästa – ur både djurens, människornas och miljöns perspektiv.

Sverige var 1986 först i världen med att förbjuda användning av antibiotika i foder för att djuren ska växa bättre. Inte förrän 2006 följde EU efter och t ex i USA används antibiotika fortfarande rutinmässigt i tillväxtstimulerande syfte. Djurskyddslagstiftning, bekämpning av smittsamma sjukdomar samt goda hygien- och smittskyddsrutiner är viktiga hörnstenar i detta arbete.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...