Ansvarsfullt producerad och certifierad soja

Sojadialogen Sverige

Nätverket Sojadialogen bildades 2014 som ett branschöverskridande initiativ där medlemmarna genom ett frivilligt ansvarstagande bidrar till utvecklingen av och en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Medlemmarna i Sojadialogen består av svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord.

Via Sojadialogen åtar sig medlemmarna att, inom ramen för vad företaget i sin egen leverantörskedja själva kan påverka, ta ansvar för att all den soja som använts i foder för produktionen av animaliska livsmedel och sojaprodukter för humankonsumtion, premierar ansvarsfull produktion, oavsett om varan har svenskt eller utländskt ursprung. Medlemmarna tar ansvar för att 100 % av den soja som används enligt ovan skall vara ansvarsfullt producerad. Det uppfylls genom att sojan är certifierad enligt trovärdig standard, alternativt att volymen täcks av sådana certifikat eller kommer från spårbart odlingsområde som av Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna och bedömningen verifierats av oberoende tredje part.

De krav som ställs från den svenska livsmedelsmarknaden har möjlighet att påverka en mer ansvarsfull utveckling såväl i Sydamerika som i andra odlingsområden, och bidra till att utveckla en marknad för ansvarsfullt producerad soja. Ansvarsfull produktion inkluderar bland annat krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhällen, godtagbara villkor för arbetare och ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier. Ett viktigt krav är att expansion av odlingar inte sker i områden med höga naturvärden eller förstör viktiga ekosystemtjänster eller sociala/kulturella värden. 

Svenska Köttföretagen och dess ägare är alla del av Sojadialogen Sverige för hållbart foder till våra svenska djur. 

Läs mer om Sojadialogen här: https://www.sojadialogen.se/ 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...