Sveriges köttbönder satsar tre miljoner på utveckling under 2019

Nu är det dags att återigen söka anslag till projekt med fokus på bland annat fortsatt hög djurvälfärd, hållbar köttproduktion, fortsatt låg användning av antibiotika samt ökad lönsamhet inom näringen. Slakterierna och producentföreningarna inom gris, nöt och lamm samverkar med en gemensam och bred finansiering av utvecklingsarbetet för att stärka den svenska uppfödningen, genom insamling av branschutvecklingspengen. Sista ansökningsdag är den 17 juni 2019. 

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

I år har vi fortsatt fokus på projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammproduktion samt projekt som ökar kommunikationen runt hållbarhets- och klimataspekterna inom svensk köttproduktion. Det kan handla om kommunikation av klimateffekter, idéer för energieffektivisering eller andra sätt att utveckla och tydliggöra svensk köttproduktions fördelar vad gäller miljö och klimatpåverkan.

Utlysningen av medel riktar sig till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges.

• Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk nöt-, gris- och lammköttproduktion samt  kommunikation kring desamma
• Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
• Åtgärder som förbättrar svensk lammarknad
• Öka lönsamheten, såväl på gårdsnivå som inom näringarna, för gris, nöt och lamm
• Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Innovativt och nytänkande
• Praktiskt inriktade försök
• Marknadsföra den svenska modellen och de mervärden som finns inom varje djurslag
• Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet

De beviljade projekten ska stötta de nationella Handlingsplanerna och bidra till en ökad lönsamhet inom branscherna för gris, nöt och lamm. En beslutsgrupp bestående av Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött har beslutat om vilka projekt som har beviljats medel.

Här kan du läsa mer om beviljade projekt

Beviljade projekt 2016

Beviljade projekt 2017

Beviljade projekt 2018

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingarna skickas digitalt till: theres.strand@kottforetagen.se senast den 17 juni 2019.

Du ska alltid ha fått en bekräftelse på din ansökan inom ett par dagar. Hör av dig till Theres Strand, 0703-854510, om du inte har fått någon bekräftelse på att din ansökan har mottagits via mail.

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10

_____________________________________________________________________________

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer här ---> 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...