Köttbranschen utlyser 3 miljoner till branschutveckling

Nu är det det snart dags att återigen söka anslag till projekt med fokus på bland annat fortsatt hög djurvälfärd, hållbar köttproduktion, fortsatt låg användning av antibiotika samt ökad lönsamhet inom näringen. Slakterierna och producentföreningarna inom gris, nöt och lamm samverkar med en gemensam och bred finansiering av utvecklingsarbetet för att stärka den svenska uppfödningen, genom insamling av branschutvecklingspengen.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

Inriktningen för 2019 års utlysning är inte fastställd ännu och vi tar gärna i mot dina förslag på vad som ska vara i fokus för projekten. Under 2018 års utlysning prioriterade vi projekt som bidrar till förbättrat klimatavtryck och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammproduktion samt projekt som ökar kommunikationen runt hållbarhets- och klimataspekterna inom svensk köttproduktion. 

De beviljade projekten ska stötta de nationella handlingsplanerna och bidra till en ökad lönsamhet inom branscherna för gris, nöt och lamm. En beslutsgrupp bestående av Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött har beslutat om vilka projekt som har beviljats medel.

 

Här kan du läsa mer om beviljade projekt

Beviljade projekt 2016

Beviljade projekt 2017

Beviljade projekt 2018

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingarna skickas digitalt till: theres.strand@kottforetagen.se samt med post till:

Svenska Köttföretagen
Vasagatan 29
541 31 Skövde 

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10

_____________________________________________________________________________

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer här ---> 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...