Köttbranschen utlyser återigen 3 miljoner till branschutveckling med ansökan senast den 15 maj

Nu går det åter igen att söka anslag till projekt med fokus på bland annat att säkra fortsatt hög djurvälfärd, hållbar köttproduktion, fortsatt låg användning av antibiotika samt ökad lönsamhet inom näringen. Slakterierna och producentföreningarna inom gris, nöt och lamm samverkar med en gemensam och bredfinansiering av utvecklingsarbetet för att stärka den svenska uppfödningen, genom insamling av branschutvecklings-pengen. Senast den 15 maj ska ansökan ha inkommit till Svenska Köttföretagen.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

I år ökar vi fokus på projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammproduktion samt projekt som ökar kommunikationen runt hållbarhets- och klimataspekterna inom svensk köttproduktion. Det kan handla om kommunikation av klimateffekter, idéer för energieffektivisering eller andra sätt att utveckla och tydliggöra svensk köttproduktions fördelar vad gäller miljö och klimatpåverkan.

Utlysningen av medel riktar sig till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges:

 • Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk nöt-, gris- och lammköttproduktion samt kommunikation kring desamma
 • Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
 • Åtgärder som förbättrar svensk lammarknad
 • Öka lönsamheten, såväl på gårdsnivå som inom näringarna, för gris, nöt och lamm
 • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Innovativt och nytänkande
 • Praktiskt inriktade försök
 • Marknadsföra den svenska modellen och de mervärden som finns inom varje djurslag

Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet

I beslutsgruppen för anslagen av medel ingår representanter från producentföreningarna, LRF Kött och Svenska Köttföretagen där alla är väl insatta i de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm.

Här kan du läsa mer om beviljade projekt

Beviljade projekt 2016

Beviljade projekt 2017

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingarna skickas digitalt till: theres.strand@kottforetagen.se samt med post till:

Svenska Köttföretagen
Vasagatan 29
541 31 Skövde 

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10

_____________________________________________________________________________

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer här ---> 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...