Sveriges köttbönder satsar tre miljoner på utveckling under 2019

Årligen sätter Sveriges köttbönder av totalt 3 Mkr i form av branschutvecklingspengen med fokus på minskad klimatpåverkan ökad djuromsorg samt lönsamhet i hela värdekedjan.

Totalt finns 3 000 000 kronor att dela ut och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen. I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött.

I år har vi fått in många intressanta ansökningar och konkurrensen har varit stenhård, under dom premisserna är det extra roligt att vi kan rivstarta arbetet med Handlingsplanernas etapp 2 med hjälp av Branschutvecklingspengen.

Av de projekt som är kopplade till Handlingsplanernas etapp 2 ska två bidra till att minska klimatavtrycket från svensk köttproduktion och ett ska öka kunskapen om varför det är bra att äta kött. Flera av projekten bidrar till att bevara vår goda djurhälsa där ett projekt har ambitionen att utrota Svindysenteri i Sverige.

Utlysningen av medel riktar sig till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges.

• Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk nöt-, gris- och lammköttproduktion samt  kommunikation kring desamma
• Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
• Åtgärder som förbättrar svensk lammarknad
• Öka lönsamheten, såväl på gårdsnivå som inom näringarna, för gris, nöt och lamm
• Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Innovativt och nytänkande
• Praktiskt inriktade försök
• Marknadsföra den svenska modellen och de mervärden som finns inom varje djurslag
• Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet

Pressmeddelande rörande beviljad fördelning av Branschutvecklingspeng 2019

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingarna skickas digitalt till: theres.strand@kottforetagen.se senast den 17 juni 2019.

Du ska alltid ha fått en bekräftelse på din ansökan inom ett par dagar. Hör av dig till Theres Strand, 0703-854510, om du inte har fått någon bekräftelse på att din ansökan har mottagits via mail.

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10

_____________________________________________________________________________

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer här ---> 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...