Utlysning av Branschutvecklingspengen 2022

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan. Branschutvecklingspengen ökar näringens konkurrenskraft och stimulerar tillväxt inom svensk köttprouduktion. Med riktade insatser stärks kunskap och kompetens genom hela värdekedjan. Tillsammans ser vi till att vara i framkant vad gäller framtidens hållbara livsmedelssystem.

Ansökningarna administrera av Svenska Köttföretagen. I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött. Beslutsgruppen anger också vilka kriterier som gäller för utlysningen. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar.

Vem kan söka Branschutvecklingspengen

- Du jobbar idag som rådgivare, veterinär, producent, forskare eller entreprenör.

- Din idé ska bidra till värdekedjans lönsamhet.

- Din idé ska vara till nytta för hela branschen och måste därför kommuniceras brett.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen efter inbetalda medel, vilket gör att projekt inom gris har ca 65 %, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 % av totalsumman. 

 

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingarna skickas digitalt till: theres.strand@kottforetagen.se senast den 27 maj 2022. 

Du ska alltid ha fått en bekräftelse på din ansökan inom ett par dagar. Hör av dig till Theres Strand, 0703-854510, om du inte har fått någon bekräftelse på att din ansökan har mottagits via mail.

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10

_____________________________________________________________________________

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer här ---> 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...