Följande projekt har beviljats medel under 2022

 

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Anett Seeman, Gård & Djurhälsan

Kalkylplattform Nöt

Nöt

Louise Rydberg, Svensk Köttrasprövning

Satsning svensk köttrasavel

Nöt

Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare

Kommunikation/Marknadsföring/ökad efterfrågan av svenskt griskött Gris

Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan

Grisföretagardagen 2022

Gris

Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan

Workshops inom stallventilation för grisproduktion

Gris

Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan

Smittsäker uppfödning i fådjursbesättningar

Gris

Camilla Hallgren, Gård & Djurhälsan

Utfodring av sinsuggor under Svenska förhållanden

Gris

Theo den Braver, Gård & Djurhälsan

INRC normer och beräkningsverktyg för foderstat till svenska slaktlamm

Lamm

Per Nielsen, RISE AB

Virtuella Stängsel

Lamm

Frida Edman, RISE AB

Kött- och slaktutbyte – data och metoder vid beräkningar av miljöpåverkan

Gris/Lamm

Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan

Vägledning för djurägare och transportörer av djurskyddsbedömningar inför transport

Alla

 

Urvalskriterier 2022

 

Kriterier för utlysning för gris

  • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Kriterier för utlysning för nöt

  • Höjer lönsamheten i nötköttsproduktionen på gårdsnivå genom handfasta insatser i den dagliga verksamheten.

Kriterier för utlysning för lamm

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Gemensamt för alla djurslag

  • Ska vara innovativa och nytänkande.
  • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering.
  • Bidrar till lönsamhet i hela värdekedjan.
  • Bidrar till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...