Följande projekt har beviljats medel under 2021

 

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Erika Geijer, Gård & Djurhälsan

Defined daily dose (DDDvet) – ett nytt koncept för att beräkna antibiotikaanvändningen inom svensk nötköttsproduktion

Nöt

Anett Seeman, Gård & Djurhälsan

Robusta kalvar - Högre förmedlingsvikt för bättre djurvälfärd

Nöt

Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare

Utveckling av ökad djurvälfärd, lönsamhet och produktion inom svensk grisproduktion 

Gris

Sarah Johansson, Kråkerum Agrikonsult AB

Branschdagar för rådgivare och tjänstepersoner inom grisnäringen

Gris

Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare

Kommunikation/Marknadsföring/Ökad konsumtion Svenskt Griskött

Gris

Ann-Sofie Bergqvist, SLU

Förbättrad utformning för att anpassa svenska grisningsboxar till stora kullar

Gris

Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan

Grisföretagardagarna 2021

Gris

Rebecka Westin, SLU

Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp - framgångsfaktorer och fallgropar

Gris

 

Urvalskriterier 2021

 

Kriterier för utlysning för gris

  • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Kriterier för utlysning för nöt

  • Projekt som ökar kunskapen och föreslår åtgärder för att minska slaktanmärkningar hos nötkreatur.
  • Byggnader och inredning för nötkreatur som är innovativ och bidrar till ökad djurvälfärd, lönsamhet och hållbarhet.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Kriterier för utlysning för lamm

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Gemensamt för alla djurslag

  • Ska vara innovativa och nytänkande.
  • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering.
  • Bidrar till lönsamhet i hela värdekedjan.
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...