Följande projekt har beviljats medel under 2020

 

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Anna Jamieson, Tumbo Adventures

Uppdatering av innehållet i läroboken Nötkött

Nöt

Karin Persson Waller, SVA

Fästingburna sjukdomar - ett hot mot betande nötkreatur i ett varmare klimat

Nöt

Serina Ahlgren, Rise

Att sätta siffror på biodiversitet - en förstudie

Nöt

Mikaela Jardstedt, SLU

Metanreducerande fodertillskott till nötkreatur - kostnad i olika uppfödningsmodeller i nötkött

Nöt

Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare

Kommunikation/Marknadsföring/Ökad konsumtion Svenskt Griskött

Gris

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Förbättrad kvalitet på detaljer av svenskt griskött som används till charkproduktion.

Gris

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Minskad viktspridning inom svensk grisproduktion för jämnare detaljer som leder till en ökad konsumtion av svenskt griskött 

Gris

Theo den Braver, Gård & Djurhälsan

Ungfår! Vinst eller förlust?

Lamm

Viktoria Östlund, LRF

Lammlyftet 2,0

Lamm

 

Urvalskriterier 2020

Nytt för i år är att kriterierna skiljer sig åt mellan djurslagen gris, nöt och lamm. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar.

Kriterier för utlysning för gris

  • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött.

Kriterier för utlysning för nöt

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för nötkött.
  • Projekt som säkrar fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk nötköttsproduktion.
  • Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk nötköttsproduktion.
  • Projekt som marknadsför den svenska modellen och de mervärden som finns inom svensk nötköttsproduktion.

Kriterier för utlysning för lamm

  • Undersöka möjligheten att införa en extra slaktkategori på svenska slakterier mellan lamm och får.

Gemensamt för alla djurslag

  • Projekt som är innovativa och nytänkande.
  • Projekt som uppmuntrar samarbete mellan flera aktörer som genomför projekten och bidrar till finansiering.
  • Projekt som bidrar till lönsamhet i hela värdekedjan.

De beviljade projekten ska stötta de nationella Handlingsplanerna och bidra till en ökad lönsamhet inom branscherna för gris, nöt och lamm. En beslutsgrupp bestående av Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött har beslutat om vilka projekt som har beviljats medel.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...