Följande projekt har beviljats medel under 2019

 

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen

Halverade utsläpp för gris, nöt och lamm till 2045 (Klimatmålet)

Alla

Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen

Vad är bra med att äta svenskt nöt-, gris- och lammkött

Alla

Serina Ahlgren, Rise

Markkol i nötköttssystem – vad vet vi och hur bör vi räkna

Nöt

Åsa Lundberg, Växa

Mycoplasma Bovis i Sverige - underlag för framtida strategier

Nöt

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Samlad kontroll för svenska grisproducenter

Gris

Lina Hidås, Gård & Djurhälsan

Grisföretagardagen 2019

Gris

Monica Hansson, HKScan 

Effektiv och klimatsmart slaktgrisprodukton med uppdaterade utfodringsrekommendationer

Gris

Jeanette Erlander, Sveriges Grisföretagare

Sanering av Svindysenteri i svenska grisbesättningar

Gris

 

Urvalskriterier 2019

I år har vi fortsatt fokus på projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammproduktion samt projekt som ökar kommunikationen runt hållbarhets- och klimataspekterna inom svensk köttproduktion. Det kan handla om kommunikation av klimateffekter, idéer för energieffektivisering eller andra sätt att utveckla och tydliggöra svensk köttproduktions fördelar vad gäller miljö och klimatpåverkan.

Utlysningen av medel riktar sig till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges.

• Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk nöt-, gris- och lammköttproduktion samt  kommunikation kring desamma
• Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
• Åtgärder som förbättrar svensk lammarknad
• Öka lönsamheten, såväl på gårdsnivå som inom näringarna, för gris, nöt och lamm
• Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
• Innovativt och nytänkande
• Praktiskt inriktade försök
• Marknadsföra den svenska modellen och de mervärden som finns inom varje djurslag
• Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet

De beviljade projekten ska stötta de nationella Handlingsplanerna och bidra till en ökad lönsamhet inom branscherna för gris, nöt och lamm. En beslutsgrupp bestående av Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött har beslutat om vilka projekt som har beviljats medel.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...