Följande projekt har beviljats medel under 2018

 

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Claudia Dillman, Svenska Fåravelsförbundet

Nappaprojektet - för att få en bra ekonomi på vita skinn

 Lamm

Johanna Bengtsson, Handlingsplan Nöt, AG Produktion

Rådgivarutbildning Nötköttsproduktion

Nöt

Anett Seeman, Gård & Djurhälsan

Friska kalvar med hög tillväxt i effektiva systemet - Erfarenheter från fältet

Nöt

Anna Jamieson, Sveriges Nötköttsproducenter

Vasst

Nöt

Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Kurser för Produktionsrådgivare

Gris

Maria Malmström, Griskonsult

Samlad ansökan till kurser och utbildning för djurskötare 2018

Gris

Anne-Charlotte Olsson, SLU

Utveckling av rekommendationer för effektiv klövverkning av suggor

Gris

Katarina Rydén, Sveriges Grisföretagare

Baskurs Gris

Gris

Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare

Annonsering - den svenska grisen

Gris

Theres Strand, Handlingsplan Gris, AG Produktion

Expertgruppernas turné - Kunskapsförmedling från 30 för 550

Gris

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Vad händer med grisen vid slakt

Gris

 

Urvalskriterier 2018

I år ökar vi fokus på projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammproduktion samt projekt som ökar kommunikationen runt hållbarhets- och klimataspekterna inom svensk köttproduktion. Det kan handla om kommunikation av klimateffekter, idéer för energieffektivisering eller andra sätt att utveckla och tydliggöra svensk köttproduktions fördelar vad gäller miljö och klimatpåverkan.

Utlysningen av medel riktar sig till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges:

 • Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk nöt-, gris- och lammköttproduktion samt kommunikation kring desamma
 • Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
 • Åtgärder som förbättrar svensk lammarknad
 • Öka lönsamheten, såväl på gårdsnivå som inom näringarna, för gris, nöt och lamm
 • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Innovativt och nytänkande
 • Praktiskt inriktade försök
 • Marknadsföra den svenska modellen och de mervärden som finns inom varje djurslag

Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...