Följande projekt har beviljats medel under 2017

 

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Theo den Braver, Gård & Djurhälsan

Best Practice - från forskning till fält

 Lamm

Katinca Fungbrant, Gård & Djurhälsan

Diagnos vid oplanerade utgångar av tjurar i liggbåsbesättningar

Nöt

Åsa Lundberg, Växa Sverige

Ökad kunskap om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis

Nöt

Anna Molander, Hushållningssällskapet

Kurser för produktionsrådgivare gris 2017/2018

Gris

Lena Eliasson-Selling, Gård & Djurhälsan

Nyckeltal för antibiotikaanvändning mätt som "Andel behandlade individer" i svenska grisbesättningar

Gris

Maria Malmström, Griskonsult

Förmans utbildning gris och Djurskötare utbildning

Gris

Lina Hidås, Gård & Djurhälsan

Grisföretagardagen 2017

Gris

Linda Lundberg, Svenska Köttföretagen

Ny genetik – nya förutsättningar

Gris

Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan

Handlingsplan Zink

Gris

 

Urvalskriterier 2017

Syftet med Branschutvecklingspengen är att genom finansiering av utvecklingsprojekt stärka svensk köttproduktion. Beviljade projekt ska ha en direkt påverkan på ökad lönsamhet samt även stötta genomförandet av handlingsplanerna för respektive djurslag.

I år riktade sig utlysningen till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges.

 • Kommunikation runt svenskt nötkött och klimat samt projekt som leder till klimateffektiviseringar inom svensk nötköttsproduktion
 • Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
 • Åtgärder som förbättrar svensk lammköttsmarknad
 • Öka lönsamheten inom näringarna för gris, nöt och lamm
 • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en ökad lönsamhet på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Innovativt och nytänkande
 • Praktiskt inriktade försök
 • Marknadsföra den svenska modellen
 • Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...