Följande projekt har beviljats medel under 2016

 

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Elisabeth Qvarford, Svenskt kött

Köttpodden - podden where people meat

Alla djurslag

Karin Lindqvist Frisk,  Gård & Djurhälsan

Arbete med resistens mot avmaskningsmedel bland fårens parasiter

 

Lamm

Anett Seeman, Gård & Djurhälsan 

Kvalitetskalv – ett gemensamt ansvar för mjölk och ungnötsbesättningen

Nöt

Ylva Persson, Växa Sverige

Fruktsamhetsrådgivning i dikobesättningar med fokus på avelstjuren

Nöt

Johanna Bengtsson, Gård & Djurhälsan

Agribenchmark

Nöt

Anna Hessle, SLU

Förbättrad nötköttsproduktion genom korsningar mellan mjölkkor och köttrastjurar

Nöt

Jenny Larsson, SLU

Diagnostik av spädgrisdiarré- utveckling av en metod för att påvisa Enterococcus hirae i svabbprov från levande djur 

Gris

Maria Malmström, Griskonsult

Erfarenhetsgrupper gris och Djurskötare utbildning Gris

Gris

Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare

Annonsering i moderna medier

Gris

Theres Strand, Handlingsplan Gris

Ökad produktivitet på svenska grisbesättningar med hjälp av influenser från framgångsrika grisländer – en snabbare implementering av 30 för 550

Gris

 

Urvalskriterier 2016

Syftet med Branschutvecklingspengen är att genom finansiering av utvecklingsprojekt stärka svensk köttproduktion. Beviljade projekt ska ha en direkt påverkan på ökad lönsamhet samt även stötta genomförandet av handlingsplanerna för respektive djurslag.

Utlysningen av medel år 2016 riktar sig till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges.

  • Öka lönsamheten inom näringen
  • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika
  • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd
  • Bidra till en ökad lönsamhet på gårdsnivå
  • Bidra till en effektivare produktion
  • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå
  • Innovativt och nytänkande
  • Praktiskt inriktade försök
  • Marknadsföra den svenska modellen
  • Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...