Forskningsprojekt på gång för att utveckla bedövning av gris

Hanteringen av djur på slakteri omfattas av många olika delar, från avlastning, uppstallning, förflyttning av djur till fixering, bedövning och avblodning. För att uppnå så liten stress och så hög djurvälfärd som möjligt behöver alla dessa steg i hanteringen fungera, så väl för djuren men också för att säkerställa en säker arbetsmiljö och också för att uppnå hög köttkvalitet.

Studie kring befintliga metoder klar

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har nyligen på uppdrag av Jordbruksverket sammanställt all existerande vetenskaplig kunskap kring djurvälfärd vid bedövning i samband med slakt av gris med olika bedövningsmetoder. Resultatet visar att det är svårt att entydigt peka ut en enda metod som den som är att föredra vid alla typer av slakt av grisar. Slutsatsen i studien är att svensk slakterierna som har investerat i system med gruppvis bedövning ligger långt framme vad gäller djurvälfärd. De ger minimal hantering och minimal stress för djuren.

Av de metoder som idag befinner sig på utvecklingsstadiet bedöms ingen vara färdig för kommersialisering inom den närmaste framtiden. Det saknas nämligen tillräckligt omfattande forskning gällande både praktisk tillämpning, djurvälfärd och andra relevanta aspekter.

Ny forskning på gång

För att utreda alternativa bedövningsmetoder på gris har det statliga forskningsinstitutet RISE tillsammans med det holländska universitetet Wageningen University and Research startat ett forskningsprojekt. Det handlar om att undersöka om andra bedövningsgaser kan vara ett alternativ. Forskningsprojektet är finansierat av FORMAS och ska pågå två år innan resultatet kan presenteras.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...