Bedömning av gödselförorenade slaktdjur

Tillsammans med slakterierna har Svenska Köttföretagen uppdaterat branschöverenskommelsen för bedömning av gödselförorenade nötkreatur med nya bilder och rekommendationer. Nedan finns två versioner, en för djurägare och en för slakteri. 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...