Ansökan till Branschutvecklingspengen

Innan du ansöker om Branschutvecklingspengen så är det viktigt att noggrant läsa igenom de djurslagsvisa kriterierna för Branschutvecklingspengen. Kriterierna sätts av beslutsgrupperna för respektive djurslag innan den årliga utlysningen genomförs. Inga projekt beviljas som inte möter de djurslagsvisa kriterierna. De gemensamma kriterierna för alla djurslagen är viktiga men inte avgörande för att få medel beviljade. Glöm inte att noga beskriva hur du ska kommunicera resultatet av ditt projekt. En projektplan som innehåller syfte, bakgrund, vinst för näringen, genomförande, deltagande personer och organisationer samt tidsplan ska skickas med som bilaga. 

Ansökningsblankett

Ansökningshandlingarna skickas digitalt till: theres.strand@kottforetagen.se senast den 27 maj 2022.

Du ska alltid ha fått en bekräftelse på din ansökan inom ett par dagar. Hör av dig till Theres Strand, 0703-854510, om du inte har fått någon bekräftelse på att din ansökan har mottagits via mail.

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10

Kriterier för utlysning för gris

  • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Kriterier för utlysning för nöt

  • Höjer lönsamheten i nötköttsproduktionen på gårdsnivå genom handfasta insatser i den dagliga verksamheten.

Kriterier för utlysning för lamm

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Gemensamma förutsättningar för alla ansökningar förutom kriterierna ovan är att projekten:

  • Ska vara innovativa och nytänkande.
  • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering.
  • Bidrar till ökad lönsamhet i hela värdekedjan.
  • Bidrar till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...