Välkommen till lägesrapporteringen för Handlingsplanerna

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm ska vara genomförda i december 2018. Målsättningen för Handlingsplanerna är att öka den svenska produktionen av gris-, nöt- och lammkött. Vi vill ge dig en lägesrapport över arbetet med handlingsplanerna samt presentera några av de 199 åtgärderna som branscherna jobbar med inom Handlingsplanerna. Parallellt med vårt arbete med att genomföra Handlingsplanerna siktar vi också framåt och vi hoppas att du tillsammans med vår kunniga panel ska ge oss inspel till hur vi även framåt ska stärka det svenska köttet.

Tid: Tisdagen den 30 januari 2018 kl 10.00 - 15.30 - med fika från 09.30.

Plats:Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Fyll i dina uppgifter nedan för registrering

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...