Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

 

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

15% rabatt på Tvättoverall & Tvätthandske.

Denna månad har vi 15% rabatt på tvättoverall & tvätthandske. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Beställ här

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

Gillar du Lantbruksstatistik?

Jordbruksverket har nyligen publicerat den jordbruksstatistiska sammanställningen. Publikationen är ett nytt format av den tidigare Jordbruksstatistisk årsbok. Syftet med sammanställningen är att ge en övergripande bild av det svenska lantbruket. Siffrorna avser produktionsåret 2021. I en del av statistiken finns sammanfattad i en  pp-presentation .

Vill du lära dig mer om klimatet?

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. I SMHIs webbsända seminarieserie delar forskare och experter med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Vi får bland annat veta hur framtidens livsmedelsförsörjning påverkas av klimatförändringarna.

Är du nyfiken på SLU:s senaste forskning? 

På SLU:s webbplats hittar du en kunskapsbank som innehåller den senaste forskningen och allmän kunskap inom SLU-anknutna frågor. Det går att söka på enskilda ord men också inom ämnesområde. Det finns bland annat över sexhundra artiklar inom området husdjur och vilt och cirka sextio artiklar om biologisk mångfald. 

Samarbete för minskat matsvinn

I mars 2020 lanserades Samarbete för minskat matsvinn, ofta förkortat SAMS, som är en frivillig överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsvärdekedjan och staten. Svenska Köttföretagen har varit med sedan starten och Theres Strand representerar Svenska Köttföretagen i SAMS styrgrupp. SAMS har nu vuxit till över 30 aktörer i livsmedelsbranschen. SAMS årsrapport för 2021 berättar vad de nu runt 30 anslutna aktörerna har gjort tillsammans. Stort fokus ligger på standardisering av datarapportering. Data från SAMS deltagare visar att matsvinnet per portion under 2021 har minskat i servicesektorn och att det totala matsvinnet i distributionsledet ligger relativt stilla. 

Utlysningen av Branschutvecklingspengen 2022 klar!

Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan har avslutats. Ansökningarna behandlas av tre olika beslutsgrupper för gris, nöt och lamm. I beslutsgrupperna ingår representanter för djurslagsföreningarna, LRF, Svenska Köttföretagen, Foderindustrin, rådgivning och handel. ”Det är roligt att vi har fått in så många bra ansökningar och framför allt att vi har haft möjlighet att bevilja fler än normalt.” säger Theres Strand som ansvarar för utlysningen av Branschutvecklingspengen. De projekt som har fått medel i 2022 års utlysning hittar du här.

Du har väl inte missat förflyttningsdokumentet för gris?

Du har väl inte missat att blanketten Förflyttningsdokument – gris ska medfölja djuren varje gång du flyttar grisar till en annan registrerad aktörs anläggning. Blanketten ska följa med djuren till mottagande anläggning och sparas i minst tre år. Blanketten Förflyttningsdokument - gris hittar du här. När grisar skickas till slakteri ska mottagande slakteri ansvara för att blanketten sparas, men det finns också en möjlighet för slakteriet att ansöka om dispens för att få använda intransportsedeln som förflyttningsdokument. 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...