Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

 

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

Hur kan vi minska förluster och svinn i värdekedjan för kött?

Jordbruksverket har tagit fram två nya rapporter om livsmedelsförluster inom griskött och nötkött. Forskare har bidragit och startat flera större forskningsprojekt i syfte att minska förlusterna på gård och ta tillvara på mer biprodukter i slakten. Många företag arbetar dagligen med dessa frågor. Nu samlar Jordbruksverket organisationer, forskare, initiativ, företag och myndigheter för att informera varandra om aktuella arbeten och kommande leveranser. Vi hittar luckor, identifierar ytterligare behov och diskuterar vad vi behöver göra för att mer av produktionen ska bli mat. Målet är att öka takten mot etappmålet Mer ska bli mat 2025 och SDG 12.3 i Agenda 2030. Är du intresserad av att delta så hittar du mer information och anmälan här

Språkstöd underlättar kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning i köttbranschen är en ständigt aktuell fråga. Många gånger finns kunskapen hos arbetssökande, men språket blir ett hinder för att säkerställa kunskap, vidareutbilda och anställa. Det finns sätt att underlätta och göra kompetens tillgänglig för köttföretag. Det visar ny satsning från Kött och Charkföretagen.

Konsumenter fortsätter köpa svenskt kött

Svenskt kött är ett säkert kort även i dagens läge med ökade matkostnader. 90 procent av konsumenter som deltagit i Novus senaste undersökning förstår att svenskt kött gynnar lokala bönder och hela 76 procent är villiga att betala mer för svenskt kött än för importerat.

En hållbar grisproduktion startar i aveln

Foderförbrukningen är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till en mer hållbar grisproduktion. I en rapport från Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, fastställs det att foderförbrukningen står för 67 % av det totala klimatavtrycket i produktionen av en gris. Därför är förbättrad fodereffektivitet en av stöttepelarna DanBreds avelsprogram.

Lokala proteingrödor kan ersätta soja i grisfoder

I en nyligen publicerad dansk forskningsstudie stärks evidensen om att inhemska proteingrödor kan ersätta importerad proteinråvara i foder till grisar. I grupper om 120 tillväxtgrisar testades tre olika proteinalternativ: importerad soja/solros, raffinerat grönt protein/åkerböna och lokala proteingrödor (åkerböna/rapskaka). Resultat visar på likvärdig tillväxt med reducerat klimatavtryck för inhemskt odlat protein i foderstat till tillväxtgrisar.

Ny LCA-analys för svenskt nöt- och lammkött

I ett forskningsprojekt, i ledning av RISE, har miljöpåverkan av typiska sätt att producera nöt- och lammkött i olika delar av Sverige beräknats med hjälp av livscykelanalys (LCA). Det finns en stor variation i klimatavtryck mellan olika uppfödningsmodeller, där mjölkrastjurar och vårlamm har lägst utsläpp av växthusgaser. Djur som föds upp intensivt på stall har lägre klimatavtryck, men betande nötkreatur och får har även positiva effekter på miljön såsom upprätthållande av biologisk mångfald och inlagring av kol i marken.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...