Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

 

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

15% rabatt på Leukoplast & Vetflex.

Denna månad har vi 15% rabatt på leukoplast & vetflex. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Beställ här

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

Förstudie om ny hantering av salmonella

I en nyligen publicerad förstudie om ny salmonellahantering hos lantbrukets djur konstaterar man att vi i Sverige har en låg förekomst av salmonella bland livsmedelsproducerande djur och i svenska livsmedel. Förstudien presenterar också förslag på en förbättrad övervakning av salmonella. Man föreslår också en förändring av ersättningen till drabbade lantbrukare. Svenska Köttföretagen och andra företrädare för branschen bevakar utvecklingen och kommer att delta i framtida diskussioner med myndigheterna. Hela rapporten läser du här.

Fakta om svenskt kötts miljöpåverkan

Svensk köttproduktions påverkan på miljö och klimat kan ses ur många perspektiv utifrån djurslag och uppfödningsmodell. Grisen omvandlar industriella biprodukter till nytt protein och lammen spelar roll som naturvårdare. Sveriges utmärkta förutsättningar för betesdrift gynnar svensk nötköttsproduktion. Svenskt Kött redovisar mycket fakta om de olika djurslagens betydelse i en cirkulär bioekonomi. Här kan du hämta fakta om kött från Sverige 

Restaurangtappet påverkar hela kedjan

Nyligen presenterade Jordbruksverket rapporten om hur vi når målen inom livsmedelsstrategin. Utvecklingen mellan 2016-2020 visar tydligt på en pandemieffekt där minskat uteätande har inneburit en minskad lönsamhet i livsmedelsnäringen. Ännu sämre ställt är det med svenskars folkhälsa och tillgång på kompetent arbetskraft. Tiden vi lever i gör det tydligt att bonden är väldigt liten i det stora matsystemet, kommenterade Peter Borring vid ett lunchwebbinarium 29 april. Kändiskocken Paul Svensson efterlyser mer mod inom myndigheter för att inge hopp till näringsidkare inom livsmedelsproduktion och restaurang att våga investera hållbart.

Svensk kvalitetsstandard för lamm

Efterfrågan på svenskt lamm är större än tillgången. Det är en utmaning att möta konkurrensen med importkött och hålla en rimlig lönsamhetsnivå. Lammlyftet har initierat en kvalitetsstandard för en högre köttkvalitet på lamm. Tio olika kvalitetsparametrar finns identifierade med mål för hur man styr mot förbättrat ätkvalitet såsom mörhet, saftighet och smak. Svenska Köttföretagen finns på plats vid årets lammriksdag 6-7 maj för att sprida information om Meat Standard Sweden Lamm. Läs mer om kvalitetsstandard MSS Lamm här >>>

Livsmedelsinköp inom offentlig sektor samlas i ny databas

Arbetet startar i april 2022. Arbetsnamnet är SILO och leds av MATtanken, en del av Landsbygdsnätverket. Projektledare Eva Sundberg menar att beslut idag kan grundas på felaktiga fakta om offentliga måltider. Det finns också ett allt större tryck från samhället om ökad transparens gällande ursprung på livsmedel som köps in med skattemedel. Under kommande året byggs en pilotdatabas. Bredare implementering sker från kvartal två 2023. Inledningsvis är fokus kommunala inköp av livsmedel. Ambitionen är att skapa en flexibel databas med möjlighet att söka ut statistik till exempel på förädlingsgrad, djurslag, ursprungsland.

Svenskt kött är ett hållbart matval

I måndags samlades representanter från branschen genom Nationell handlingsplan gris, nöt och lamm för dialog om hur de svenska miljö- och klimatfördelarna värderas av svenska konsumenter. Coop lät oss veta att hos konsumenter med fokus på hållbarhet och klimat, är intresset för mat inte så framträdande. Utmärkande drivkrafter är fortsatt och främst tillgänglighet och brett sortiment. Svenskt Kött märker ett ökat intresse för frågor som rör självförsörjning, en bubblare inom hållbarhetsområdet. Gruppdiskussioner fördes om kunskapsglappen gällande svensk djurhållnings klimatpåverkan. Kunskap finns, men hur mycket av svenska mervärden når fram till konsument? Och hur mycket påverkar det faktiska matvalet i butik och restaurang?

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...