Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

 

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

ELMIA LANTBRUK

19-21 OKTOBER

15% rabatt på Skalpellblad & Suturtråd

Denna månad har vi 15% rabatt på skalpellblad & suturtråd. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Beställ här

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

Genomredigerade grödor behövs för att klara hållbarhetsmålen

Detta menar SLU Future Foods’ Jens Sundström som uttalar sig gällande ändring av EU:s biosäkerhetslagstiftning.  Just nu samlar EU-kommissionen synpunkter till ett nytt lagstiftningsförslag under våren 2023. Jens menar att dagens regelverk hämmar innovation och forskning. Istället för reglering av en viss teknik bör man fokusera på biosäkerhet utifrån grödornas egenskaper. Ny teknik, som t ex Nobelprisbelönta gensaxen CRISPR/Cas9, kan hjälpa till att öka takten i utveckling av grödor som går att odla i ett förändrat klimat och som kan stå emot skadegörande organismer utan att behöva behandlas med stora mängder bekämpningsmedel. Läs mer här.

Dekarbonisering en god affär

Jordbruket tillsammans med biosfärens ekosystem i de nordiska länderna kan eliminera runt 58 megaton koldioxidekvivalenter till 2050. Detta skriver Boston Consulting Group (BCG) i rapport från april 2022. Och dekarboniseringen kan till och med bli en lönsam affär för skogs- och jordbruksföretag, under förutsättning att man inom EU finner konkreta lösningar för hur länder och företag som levererar negativa nettoutsläpp ska kompenseras. Men för att leverera värde i form av ökade kolförråd i skog och mark krävs förändrade odlings- och jordbruksmetoder. Det går inte att köra på i samma spår, dessutom behöver takten ökas dramatiskt. Länk till rapporten

Med gemensam kraft ur krisen

13 september höll LRF Kött ett dialogmöte med representanter från primärproduktion och slakteri. Alla med tydlig oro för de ökade råvarukostnaderna. Av 11 miljarder i kostnadsökningar för svenska köttproducenter står sojaimporten för 1 miljard. Kostnaden för certifierad soja tillsammans med den premie vi i Sverige betalar för att kunna garantera GMO-fri soja har ökat mycket kraftigt. Trots att vi under senaste 25 åren har minskat användningen av soja i foder med 20% är det en råvara som i rådande krisläge pressar framför allt svensk gris- och fågelproduktion. Svenska Köttföretagens Hans Agné framhäver vikten av att gemensamt intensifiera insatserna för att ytterligare minska beroendet av soja och importerade proteiner. En rimlig målsättning är att halvera importen till 2035.

Konsumentmärkning prisas

Från Sverige vinner årets Livsmedelspris ”för inspirerande initiativ för att öka livsmedelsnäringens utveckling”. Vinnaren offentliggjordes 8 september i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand. Kött från Sverige har en betydande del i att synliggöra ursprung på kött, vilket gör det enkelt för konsumenten att medvetet välja.
Senaste undersökningen från Novus, som gjordes på uppdrag av Svenskt Kött, visar att 65% av svenskarna ser kött med svenskt ursprung som en av de viktigaste faktorerna för framtidens försäljning av kött. Svenska Köttföretagen säger grattis till Från Sverige.

Växtbaserad kost kan ge minskat järnupptag

Det finns biokemiska oklarheter och kunskapsluckor kopplat till det gröna proteinskiftet. Val av proteingrödor och förädlingsprocess väger sällan in hälsoperspektivet, utan hög skördepotential bestämmer tillgänglig proteinråvara. Ny forskning belyser svårigheten att nå likvärdigt järnupptag i växtbaserat kost när man väljer bort animaliskt protein. 6 september försvarar Inger-Cecilia Labba, forskare inom biologi och bioteknik Chalmers, sin avhandling. Klinisk studie visar att absorptionen av icke-hemjärn hos 27 kvinnor i fertil ålder var 4,2 % från måltider med texturerat åkerbönaprotein, 21,7 % och 9,2 % från nötkötts- respektive torskprotein. Att ersätta kött med produkter som analyserats i denna avhandling beräknas markant minska det absorberbara järnet från kosten. Läs mer här >>>

 

Fortsatt låg förbrukning av antibiotika till djur i Sverige

Sedan år 2001 har SVA årligen gett ut rapporten Svarm. Den sammanställer data om försäljning av antibiotika för användning till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige. Sedan 2003 sker rapporteringen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som sammanställer motsvarande data för människor. Den gemensamma rapporten heter Swedres-Svarm. Resultaten av vårt långsiktiga arbete med minskad förbrukning av antibiotika i Sverige visar sig bland annat genom att majoriteten av behandlingarna är av enskilda sjuka djur och inte av grupper av djur där endast en del individer är sjuka. Vanligt penicillin utgör nästan 60 procent av försäljningen. Dessutom har försäljningen av antibiotika som är särskilt viktiga för humansjukvården minskat drastiskt. Läs SVA:s pressmeddelande här!

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...