Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

 

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

SILO ökar tillförlitlighet i offentliga måltiders statistik

I senaste numret av Land Lantbruk pekas på skillnader mellan landets 290 kommuner kring andelen svenskt hos de som köper in livsmedel till offentliga måltider. Undersökningen ger prov på svårigheten att få in jämförbara svar gällande ursprung. I maj förväntas första utfallet av pilotdatabasen publiceras från alla landets kommuner. Detta presenterade MATtanken vid studiosamtal i fredags. Läs fler reflektioner från mötet.

Missade du 2022-års Djurskyddskonferens?

I november 2022 gick Jordbruksverkets Djurskyddskonferens av stapeln med temat ”Är döden en viktig del av djurskyddet?” Konferensen arrangeras årligen av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd. Under dagen diskuterades bland annat djurskydd på slakteri. Du kan se seminariet i efterhand här.

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på animalieproduktionen

Regeringen ger, genom Jordbruksverket, forskningsinstitutet RISE i uppdrag att inrätta ett kunskapsnav för kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Syftet är att stärka konkurrenskraften inom svensk animalieproduktion för livsmedel och bidra till att sårbarheten i svensk livsmedelsproduktion minskar. Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor under perioden 2023 till 2027. Konkurrenskraften för svenska djurbönder och animalieproducenter behöver stärkas och den svenska produktionskapaciteten öka. Satsningen är en del av livsmedelsstrategins målsättning om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Missade du avslutningen av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm?

Den 8 december sammanfattade vi arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm via en digital köttdag. 

Du kan du se föredragen i efterhand via vår youtube-kanal.

Interventioner ökar fart på normskiftet

Expertgruppen Normskifte pekar i deras rapport från november 2022 på att kraften i omställning till cirkulär ekonomi är alltför svag. Hittills har satsningar främst varit att skapa ramverk och riktlinjer. Gruppen menar att det finns vetenskapligt stöd för vikten av interventioner. 

Sweden 2023-ordförandeskap EU

1 januari 2023 tar Sverige ordförandeskapet inom EU. I sex månader kommer flera tusen europeiska kollegor besöka Sverige för drygt 150 möten, flera av dem utspridda över landet. Jordbruksfrågorna blir till stor del kopplade till krigets utveckling i Ukraina. Särskilt viktigt blir det att säkra tillgång på mineralgödsel inför kommande säsong. 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...