Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

Stickprovskontroller kommer att utföras under 2020

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Har du uppdaterat din inköpsplan av livdjur?

Nu börjar det bli dags att uppdatera inköpsplanen för livdjur

Detta gör du enklast via Livdjur Online.  

Mer information hittar du här!

 

 

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

15% rabatt på Skalpellblad & Suturtråd

Denna månad har vi 15% rabatt på skalpellblad & suturtråd. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Beställ här

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

Äntligen en uppdaterad utgåva av boken Nötkött!

Tack vare branschutvecklingspengen har den populära boken Nötkött, en fackbok om nötköttsproduktion kunnat uppdaterats. Boken riktar sig till dig som är yrkesverksam inom mjölk- och nötköttsproduktion med intresse för mervärden som ökar konkurrenskraften för svenskt kött

Vill du veta mer om Mycoplasma Bovis?

M. bovis orsakar svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet hos kalvar och ungdjur. För djur som överlever sjukdomen påverkas djurens välfärd negativt under lång tid och försämrad tillväxt samt risk för helkroppskassation/kadaver vid slakt orsakar stora ekonomiska förluster för djurägaren. Projektet "Ökad kunskap om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis", finansierat av Branschutvecklingspengen, är nu slutredovisat. Här hittar du slutrapporten. 

Positiva besked från Jordbruksverket

Arbetet med att smittspåra den ovanliga formen av salmonella, Salmonella choleraesuis, som konstaterades i en grisbesättning i Skåne den 15 september fortsätter. Det ser hoppfullt ut när Jordbruksverket idag kunde meddela att enbart en besättning av 21 gårdar som tagit emot djur de senaste sex månaderna, har påvisats smittad.

Tillsammans arbetar vi för ännu bättre djurskydd

Jordbruksverket tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd, anordnar en digital djurskyddskonferens den 17 november 2020. Under konferensen kommer Jordbruksverket att presentera sin nya djurskyddsstrategi och understryka viktiga områden för denna strategi.

Välkommen till Workshop för minska klimatpåverkan från det svenska köttet

Inom arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm pågår projektet "Halverade utsläpp för nöt, gris och lamm 2045". Målet med projektet är att hitta de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. 

Nu bjuds branschen in till en digital workshop, för att tillsammans ta fram de 10 effektivaste åtgärderna på gård för att minska klimatpåverkan och se till att dom genomförs. Workshopen hålls den 22 oktober och sista anmälan är torsdagen den 8 okt.  

Klicka här för att komma till inbjudan och anmälan.

Hur hindrar vi Afrikansk svinpest?

Det är nu ett par veckor sedan första fallet av Afrikansk svinpest, ASF, bekräftades i Tyskland. Det är med stort intresse vi  följer Tysklands arbete med att lyckas begränsa spridningen bland vildsvinen. I dagsläget har 38 döda vildsvin påträffats på en stäcka av 80 km utmed gränsen till Polen. Från svensk sida följer vi utvecklingen noga och har kontinuerliga möten med  såväl myndigheter som med näringen.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...