Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

 

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

Förbättra miljön i grisstallar

Miljöundersökningar och kunskap om grisventilation är områden där det behövs fler kompetenta rådgivare. I januari startar Sveriges Grisföretagare tillsammans med Växa Sverige en fortbildning som kommer innehålla både teori och praktik. Mot bakgrund av satsningen arrangeras 17 januari en öppen föreläsning om hur vi skapar förutsättningar för god närmiljö i grisstall.

Länk till inbjudan med anmälan finns här.

Framtidens matsystem på COP27

Juni 2023 kommer nya näringsrekommendationer att lanseras för Norden och Baltikum. Under COP27 i nordiska paviljongen diskuterades arbetet och där konstaterades att transformation är nödvändig och att NNR är ett vägledande exempel. Svenskt Kött har redan gjort flera viktiga inspel till NNR och påpekade nyligen att köttets näringsinnehåll hamnat i skuggan av forskning kopplat till olika sjukdomsdiagnoser. Att kött är ett av de mest näringstäta livsmedel som finns lyfts inte fram. Det finns behov av många fler samtal om matens näringsinnehåll och livsmedels biotillgänglighet inför implementering av nya riktlinjer som främjar god hälsa.
Var med och påverka NNR, läs mer här.

Experter testar ryggbiffar

Inom Meat Standard Sweden Nöt pågår just nu den andra provsmakningen som är planerad i projektet. En panel om sex stycken experter på Högskolan i Kristianstad testar trettio olika ryggbiffar för att undersöka vilka parametrar som påverkar köttkvaliteten. Genom detta vill vi få svar på om till exempel en ko är bättre än en stut eller om en hög marmorering är viktigaste för smakupplevelsen. Delar av resultatet kommer att redovisas vid Handlingsplanernas avslut den 8 december. Läs mer om MSS Nöt här. Projektet Meat Standard Sweden Nöt har som målsättning att ta fram en modell som förutsäger köttkvalitet vid slakt för nötkreatur och pågår till juni 2023.

Bred svensk samverkan mot antibiotikaresistens

Under den internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week – uppmärksammas vikten av att många samhällssektorer arbetar tillsammans mot antibiotikaresistens.

Avslutningen av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm – nu digital

I arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. För att lyckas har vi haft fokus på tre olika målområden, klimat & kretslopp, foodservice och rätt sortering & köttkvalitet. Sedan 2019 har vi jobbat mot 48 st delmål genom att genomföra 123 st åtgärder. Nu är det dags för branschen att sammanfatta arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm. Det gör vi genom att samla branschen till en riktig köttdag via Teams den 8 december.

Anmäl dig senast den 6 december >> Gå till anmälan

Djurskyddsarbete högt på agendan

Den årliga djurskyddskonferensen hade i år tema Djurskyddet och döden. Jordbruksverkets djurskyddsstrategi satte ramen för innehållet och tillsammans med SLU redogjordes för flera framåtsyftande aktiviteter för att stärka och utveckla svenskt djurskydd. Det pågående lagstiftningsarbetet inom EU ger också relevans till insatser inom kontroll och efterlevnad. Lotta Berg, SLU, förklarar att EU:s genomförda förhandscheck visar att lagstiftningen behöver uppdateras utifrån samhällets förväntningar, etiska aspekter samt vetenskapliga och tekniska framsteg. Specifika fördjupande områden under dagen var bland annat myndigheters kontrollmodell slakteri, gasbedövning gris, kameraövervakning slakteri. Under december kommer konferensen läggas upp i sin helhet på Jordbruksverkets webbsida.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...