VI SÖKER EN TEAMLEDARE!

En driven ledare som brinner för den svenska grisproduktionen.

Hos oss blir du en nyckelspelare i att driva utvecklingen från genetik till färdig slaktgris.

Mer info

Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

Stickprovskontroller kommer att utföras under 2020

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

Tommy Ögren vald till ny ordförande i Svenska Köttföretagen

Branschbolaget Svenska Köttföretagen har valt en ny styrelse inför kommande verksamhetsår. Ny ordförande efter Johan Andersson blir Tommy Ögren, ägare av bland annat Skövde slakteri. I övrigt är styrelsen oförändrad.

Fallande grispriser i EU

På grund av den rådande situationen med Covid 19 så pressas priserna på griskött i EU. Då slakterier håller stängt eller har en kraftigt reducerad slaktkapacitet på grund av sjuka medarbetare blir grisarna kvar på gårdarna. Många länder rapporterar om ökade slaktvikter på 4-5 kg under våren. En stängd restaurangmarknad och uteblivna turister har resulterat i att även specialprodukter som Parma , Iberico och spädgrisar går inte att sälja nu och Copa har begärt Privat lagring av vissa produkter. Även i England är det lockdown, men engelsmännen lagar mat hemma nu och frossar nu i bacon vilket leder till att konsumtionen har ökat med 30 %. Engelsmännen är liksom den svenska konsumenten bestämd över att de ska vara grisar som är uppfödda i det egna hemlandet. 

 

Inbjudan till ny prövningsomgång!

Nu är det dags att anmäla årets tjurkalvar till Köttrasprövningens prövningsomgång 2020/2021.

Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin senast den 29 maj 2020. Klicka på länken nedan för inbjudan och anmälningsblankett.

Varmt välkommen med din anmälan! 

Inbjudan till individprövningen 2020-2021

Nytt nyhetsbrev från Svenska Köttföretagen, maj 2020

Ta del av senaste nytt från Svenska Köttföretagen. Öppna brevet här!

Handlingsplan Zink - en väg mot en avvänjning utan zink

Handlingsplan Zink är ett gemensamt projekt där branschen och myndigheterna samarbetar för att hitta alternativ till användning av zink i fodret till nyavvanda smågrisar för att underlätta avvänjningsproblem. Det övergripande målet i handlingsplanen är att förbudet mot veterinärmedicinska läkemedel med zinkoxid inte ska medföra ökad sjuklighet hos nyavvanda grisar eller ökad användning av antibiotika. Detta ska nås med en så låg ökning av produktionskostnaderna som möjligt. Projektet delfinansieras av Branschutvecklingspengen.

 

Brinner du för svensk grisproduktion?

VI SÖKER EN TEAMLEDARE!

En driven ledare som brinner för den svenska grisproduktionen.
Hos oss blir du en nyckelspelare i att driva utvecklingen från genetik till färdig slaktgris.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...