Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

 

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

Årsbeställning på semin 2022!

Du som är seminkund hos oss har möjlighet att teckna en årsbeställning på semin.
Fördelar med att lämna in årsbeställning på semin! 

  • Ni säkerställer att leveranserna är enligt Er plan
  • Ni kan justera en lagd årsbeställning utan extra avgift (10 kr)
  • Lägsta dospris, 1 kr rabatt per dos

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

Utlysningen av Branschutvecklingspengen 2021 är klar!

Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och lönsamhet har avslutats. Nytt för i år är beslutsgruppen har kompletterats med ytterligare medlemmar. Beslutsgruppen för gris har kompletterats med Majsan Pense, Coop, och Kerstin Sigfridsson, Lantmännen. Beslutsgruppen för nöt har kompletterats med Margareta Dahlberg, Margareta Dahlbergs Lantbruksråd och beslutsgruppen för lamm har kompletterats med Tomas Olsson, Lammproducenterna. Förutom ovanstående deltagare finns också representanter för Svenska Köttföretagen, LRF Kött, Sveriges Grisproducenter, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet med i beslutsgrupperna. Projekten som har fått medel hittar du här!

Bloggen - Den svenska Maten

Den svenska maten – om livsmedelsstrategin är en blogg från Jordbruksverket. Här kan du läsa om händelser och nyheter i arbetet med att uppfylla livsmedelsstrategins mål. Vi berättar om hur vi främjar en ökad och hållbar matproduktion, en god djurvälfärd och en levande landsbygd i hela Sverige. Det senaste avsnittet handlar om de skenande produktionskostnaderna som har drabbar det svenska lantbruket under de senaste månaderna. Jordbruksverkets produktionsmedelsindex har ökat med nästan 7 procent sedan årsskiftet. Läs mer i bloggen på densvenskamaten.com .

Nyhetsbrev om otillbörlig handel

I juni togs beslut om en ny lagstiftning om otillbörliga handelsmetoder. Lagen innebär att det införs ett förbud för köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro att använda vissa i lagen angivna handelsmetoder mot leverantörer från och med den 1 november. I lagen finns även bestämmelser om tillsyn och sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder. Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet och har därför startat ett nyhetsbrev i syfte att sprida information om den nya lagstiftningen till så många som möjligt. För att prenumerera på nyhetsbrevet anmäl dig här!

Sambedömnig av exteriör och spenar

I veckan som gått har vi äntligen kunnat träffas på gård för sambedömning av renrasgyltor.

Vad påverkar Lammköttets smak?

Inom ramen för projektet Lammlyftet har en svensk standard för lammköttskvalitet tagits fram; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. Kopplat till standarden finns också ett utbildningsmaterial som är framtaget för att öka kunskapen om hur olika faktorer påverkar köttkvaliteten. Här hittar du webbföreläsningar om vad som påverkar Lammköttets smak. 

Segrande domstolsbeslut om Livsmedelsverkets kontrollavgifter

Nu står det klart att fågel- och köttbranschen återigen fick rätt i Förvaltningsrätten gällande överklagan av Livsmedelsverkets kontrollavgifter. 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...