Datum, plats och tid för våra fokusträffar:

8/11: Varberg kl 13-17 Algustorp,Gödestad/Grimetons bygdegård
9/11: Visseltofta kl 13-17 Gräsljunga gård,/Visseltofta hembygdsgård
15/11: Skövde kl 13-17 Skövde, Dalstorp/Knistad herrgård
16/11: Eskilstuna kl 13-17 Eskilstuna, Ekeby gård /Studiefrämjandet
22/11: Lärbo kl 13-17 Lärbro, Nors gård /Seminarium på gården